Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2018- 30. juni 2019

For barn under 16 år er det ingen egenandel. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler

Konsultasjon hos lege kr 155,-
Konsultasjon hos spesialist i  allmennmedisin kr 204,-
E-konsultasjon kr 204,-(155,- hos ikke-spesialist)
Tillegg til konsultasjon (for blodprøve, celleprøve o.l.) kr 55,-
Enkel pasientkontakt (sår, injeksjoner) kr 56,-
Prøvetaking eksterm rekvirent uten samtidig råd/veiledning kr 56,-
Sykemelding, rekvisisjon røntgen, rekvisisjon fysioterapeut (utenom konsultasjon)
kr 66,-
Utskrift pasientjournal (ekspedisjonsgebyr tilkommer ved sending av journal) kr 85,-
Ekspedisjonsgebyr kr 59,-
Uteblitt til bestillt time (fakturagebyr tilkommer i tillegg) kr 155/204,-
Sykebesøk  kr 245,- (209,- hos ikke-spesialist)

Tillegg for materiell

GU, suturfjerning, el.bind kr 62,-
Spirometri, EKG,mindre sårskift kr 93,-
Mindre kirurgi, kateterisering, materiell til glukosebelastning kr 131,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr 177,-

Legeattester/legeerklæringer

Enkel attest til skole for å bekrefte sykdom eller konsultasjon kr. 150,-
Legeerklæring til skole for fritak/tilpasset gym, legeerklæring til treningssenter kr.300,-
Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede eller TT-kort kr 300,-

Helseattest (Blankett NA0202) ved søknad om førerkort, kompetansebevis eller kjøreseddel

(Hvis det tas opp andre problemstillinger, tilkommer også konsultasjonstakst)

 

kr 600,-

Offshoreattest kr 3000,-
Div andre attester til f.eks skoleopptak, offentlige instanser og forsikringsselskap som pasienten må dekke selv honoreres etter medgått tid pr 15.min. fra kr 200,-

Ekspedisjonsgebyr, egenandel for uteblitt til bestilt time, honorar for legeerklæringer samt tillegg for forbruksmateriell må også betales av pasienter som ellers har full refusjonsrett (frikort, yrkesskade, gravide og barn under 16 år).

Vi tar kun imot betaling med bankkort (BankAxept) på vår betalingsautomat som er plassert på venterommet. Velges faktura eller ved manglende betaling, blir det automatisk sendt ut faktura med fakturagebyr på kr. 48,- fra Credicare. Det er også mulig å betale med Vipps (ta kontakt med resepsjonen).

Bestilte henvisninger/legeerklæringer/utskrifter av prøvesvar/journalutskrifter må hentes og betales innen 48 timer, ellers genereres det faktura med fakturagebyr på kr 48,-.