Personale

 

Kine Sæther Sundby

Medisinsk sekretær

Utdannet medisinsk sekretær og barnepleier. Mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen lungesykdommer og allergi, samt gastrokirurgisk avdeling, Drammen sykehus. Aktiv i Røde Kors siden 2011 og er godkjent hjelpekorpsarbeider og instruktør i førstehjelp. Jobbet hos oss siden 01.09.2012.

Ewa Apostolska

Medarbeider

Utdannet farmasøyt fra Polen, jobbet mange år som apotektekniker i Norge. Siden  år 2008 jobbet som medarbeider ved Hagaløkka legekontor, deretter noen år på legekontor i Sande i Vestfold før hun igjen begynte å jobbe hos oss i 2016. Jobber 50%. Snakker polsk, norsk, engelsk og forstår russisk.

 

Sara Nielsen Sæther

Medarbeider

3-åring videregående skole med studiekompetanse. Har jobbet som pleiemedarbeider ved Bråset bo-og omsorgssenter siden 2011. Vært aktiv i Røde Kors siden 2009 og er godkjent hjelpekorpsarbeider. Jobbet her siden 01.08.2014. Vikarierer for våre faste sekretærer ved fravær.