Leger

 

 

Agnes Holvik

Spesialist i allmennmedisin

 

Agnes Holvik er utdannet ved Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen hvor hun ble uteksaminert i 2005. Hun har jobbet som allmennlege siden 2007, spesialist i allmennmedisin fra 2014 og fastlege i Asker fra 01.06.2014.Har erfaring fra nevrologisk avdeling i Drammen, samt psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Maria Fitje Hoffmann

Spesialist i allmennmedisin

Maria Fitje Hoffmann er utdannet ved Universitetet i Oslo. Fastlege i Asker siden 2005 og spesialist i allmennmedisin fra 2009. Har erfaring fra personallegeordning, legevakt og fra psykiatrisk rehabiliteringsklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Erik Perez Råheim

Allmennlege i Spesialisering

Utdannet ved Universitetet i  Sevilla, Spania. Ny fastlege ved Askerlegene fra 1. August 2019 med egen hjemmel. Erfaring fra rus og avhengighetsmedisin samt  legevakt.

Steffen Rothschild

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Mangeårig fastlege i Bærum. Jobber også som bedriftslege og er godkjent petroleumslege. Jobber hos oss som vikar, petroleumslege og personallege.