Leger

 

 

Agnes Holvik

Spesialist i allmennmedisin

 

Agnes Holvik er utdannet ved Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen hvor hun ble uteksaminert i 2005. Hun har jobbet som allmennlege siden 2007, spesialist i allmennmedisin fra 2014 og fastlege i Asker fra 01.06.2014.Har erfaring fra nevrologisk avdeling i Drammen, samt psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Maria Fitje Hoffmann

Spesialist i allmennmedisin

Maria Fitje Hoffmann er utdannet ved Universitetet i Oslo. Fastlege i Asker siden 2005 og spesialist i allmennmedisin fra 2009. Har erfaring fra personallegeordning, legevakt og fra psykiatrisk rehabiliteringsklinikk i Sandvika. Er godkjent petroleumslege.

Steffen Rothschild

Spesialist i allmennmedisin

Utdannet ved Universitetet i Oslo. Mangeårig fastlege i Bærum. Jobber også som bedriftslege og er godkjent petroleumslege. Jobber hos oss som vikar, petroleumslege og personallege.

Karine Haukaa

Utdannet ved Universitetet i Tromsø, uteksaminert sommeren 2018. Jobbet som sommervikar ved Askerlegene sommeren 2017 og 2018. Skal vikariere en dag i uken for Maria Fitje Hoffmann (torsdag i partallsuker og fredag i oddetallsuker) og en dag i uken for Agnes Holvik (onsdag i oddetallsuker og fredag i partallsuker) fra slutten av august og ut februar 2019 i påvente av LIS-stilling (tidligere turnustjeneste).