Ansatte

Askerlegene er et legefellesskap drevet av  to spesialister i allmennmedisin og en under spesialisering, som tilsammen har ca 2100 listepasienter. Vi har også en dyktig lege tilknyttet oss som kan bistå med  Offshoreattester, personallegeundersøkeler og vikarierer ellers ved behov. Foruten legene består staben vår av en dyktig legesekretær i fast 74% stilling med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling. I tillegg har vi to hyggelige og engasjerte sekretærer i deltidsstilling.