Aktuelt

2019-05-28

Kveldsåpent hos Askerlegene fra 01. august 2019 

Fra 01. august 2019 vil Askerlegene kunne tilby deg legetime på ettermiddag/kveld. Hver mandag og onsdag vil vi holde åpent til kl. 20.00. Timene kan bestilles via e-portal hos dr. Erik P. Råheim.

2019-03-09

Ny fastlegehjemmel ved Askerlegene

Dr. Erik Perez Råheim har blitt tildelt fastlegehjemmel tilknyttet Askerlegene. Han starter i jobben 01. august 2019. Listen er allerede åpen slik at det er mulig å sette seg inn på denne. Frem til dr. Råheim starter vil  pasienter på hans liste bli betjent av våre faste vikarer, dr. Karine Haukaa og Steffen Rothschild. For å bytte fastlege går du inn her

 

Registrering av  barn i eportal:

Vi ber om at det lages egen profil på deres barn slik at alle henvendelser, timebestillinger og reseptbestillinger kommer i barnets journal og ikke foreldres journal.

  • Gå på SELVBETJENING på askerlegene.no.
  • Husk du må bruke BARNETS personnummer!
  • En av foresattes mobilnummer være registrert i barnets journal. Det er denne mobilen som får engangskoden.
  • Mobilen kan ikke være sperret for telefonsalg da tjenesten koster kr 1,-
  • Dersom barnet ikke har en e-portalkonto må dette opprettes først. Dette gjøres på askerlegene.no Får du problemer ring resepsjonen på tlf. 66753730.
  • Det kommer en  engangskode til foresattes mobil. Bruk denne for videre pålogging.
  • Nå er du inne i HOVEDMENYEN i barnets e-portal. Her kan du bestille timer, resepter, seende beskjed til sekretær (RESEPSJON)
  • OBS: på grunn av ny personvernlovgivning (GPDR) er det ikke lenger mulig å logge inn på barnet med egen BankID samt å få lest e-brev fra fastlege på barnet eller sende e-konsultasjon. Vi beklager dette. Det er fortsatt mulig å sende spørsmål og henvendelser til legen via e-kontakt i barnets navn. Beskjeden sendes da først til sekretær som kan videresende til legen. Legen kan dessverre ikke besvare denne da svaret ikke vil være synlig. Svar vil  derfor sendes enten per vanlig brev eller per telefon. Vår journalleverandør jobber med overgang til e-kommunikasjonsløsning via helsenorge.no men vi vet ikke når dette vil være på plass.

VIKTIG: Ved behov for akutt hjelp, sterke smerter, skade eller hvis du bare er i tvil, ta kontakt på telefon 66 75 37 30.